Tel: +36 307247221 | Email: eposz@hu.inter.net

Integrált irányítási politika

Tisztában vagyunk azzal, hogy tevékenységünk, különösen a katoforetikus festés, valamint a fémmegmunkálási tevékenységünk során alkalmazott anyagok és technológiák hatással vannak az épített és természetes környezetünkre. Tudjuk azt, hogy üzleti működésünk fontos eleme az információ, annak rendelkezésre állása, sértetlensége, bizalmas kezelése. Ezért a minőségügyet, a környezet védelmét, a munkabiztonságot és az információbiztonságot figyelmünk központjába állítjuk. A folyamatos fejlesztés a pillére jövőbeni piaci szerepünknek, ezért minden szakmai, műszaki újdonságra nyitottak vagyunk, biztosítva ügyfeleink és dolgozóink megelégedettségét.

Célunk, hogy:

− feleljünk meg ügyfeleink jelenlegi és jövőbeli elvárásainak, igényeiknek, bizalmának;

− adat és információvédelmi tevékenységeink szabályozásával az általunk kezelt adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról gondoskodjunk;

− minden lépésünk vegye figyelembe az emberi környezet javítását;

− az erőforrások, termékek, valamint szolgáltatások takarékos és tudatos felhasználásával járuljunk hozzá a fenntartható fejlődéshez és ezáltal biztosítsuk a jövő generáció életfeltételeit;

– a fémmegmunkálási technológia veszélyei és kockázatai csökkenthetők, illetve megszüntethetők legyenek

– folyamatosan változzunk a jó irányába, tudatosan alkalmazzuk a Lean eszközeit

Elkötelezzük magunkat, hogy:

− a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, szabványok követelményét és egyéb, vállalt követelményeket figyelemmel kísérjük és teljesítjük;

− felmérjük tevékenységeink kockázatait, és azok kezelésére törekszünk

− információbiztonsági szabályaink folyamatos alkalmazásáról gondoskodunk;

− gondoskodunk a környezetszennyezés megelőzéséről és az újrahasznosítható anyagok használatáról, az energiahatékonyság javításáról;

− tervezett módon intézkedéseket hozunk a környezeti, és energiateljesítmény növelésére;

− a célok eléréséhez szükséges feltételeket biztosítjuk, teljesülésüket figyelemmel kísérjük;

− a biztonsági alapelveket érvényre juttatjuk dolgozóink, alvállalkozóink biztonságának érdekében;

− irányítási politikánkban foglaltak végrehajtását a legmagasabb vezetői szinten biztosítjuk.

Alapelveink:

− a minőségre törekvő, információbiztonság szempontjából szabályozott, környezettudatos, munkabiztonságilag és energetikailag hatékony beszerzés és munkavégzés megteremtése a foglakoztatás alapvető feltétele;

− a folyamatos képzések, vezetői ellenőrzések szükséges elemei az elvárt minőségű szolgáltatásnak;

− a vevői, alvállalkozói és beszállítói partnereinkkel egyaránt hosszú távú üzleti kapcsolat kialakítása és fenntartása.
Céljaink elérése érdekében az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ISO 45001 hatályos szabványok szerinti integrált irányítási rendszert működtetünk.

                                                                                                           Kovács János

                                                                                                              ügyvezető

2020. július 25.