Tel: +36 307247221 | Email: eposz@hu.inter.net

MEB politika

MEB irányítási rendszer politika

 

 

MEB tevékenységünk folyamatos fejlesztését kiemelt feladatunknak tekintjük, melynek érdekében:

–       működtetjük a MEB (munkahelyi egészségvédelem) rendszert;

–       szem előtt tartjuk, hogy MEB tevékenységünk feleljen meg a jogszabályi előírásoknak,

–       a fő hangsúlyt a sérülések és az egészségkárosodás megelőzésére helyezzük;

–       tevékenységünk végzése során elsősorban a megelőzésre, a biztonságos munkaeszközök használatára, a biztonságos üzemeltetésre, és a helyes gyakorlatra törekszünk; rendszeresen vizsgáljuk a fémmegmunkálási technológia veszélyeit és kockázatait, hogy a kockázatok csökkenthetők, illetve megszüntethetők legyenek.

MEB politikánk megvalósításához célokat fogalmazunk meg, melyek meghatározásánál figyelembe vesszük a jogszabályi előírásokat és az érdekelt feleink elvárásait is.

Céljaink teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük, és évente értékeljük.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy:

–       MEB teljesítményünket folyamatosan fejlesszük;

–       baleseteket és az egészségkárosodásokat megelőzzük;

–       munkahelyi kockázatokat minimalizáljuk;

–       munkakörnyezeti feltételeinket folyamatosan fejlesszük,

–       munkavállalóink MEB ismereteit bővítsük, munkakultúrájukat fejlesszük, és MEB kötelezettségeiket tudatosítsuk;

–       munkavállalóinkkal és a külső érdekelt felekkel folytatott MEB kommunikációt erősítsük.

Céljaink elérése érdekében az alábbi alapelveket követjük:

–       nem lehet egy munka annyira sürgős, vagy fontos, hogy az felmentést adhatna a biztonsági előírások betartása alól;

–       minden baleset, sérülés, vagy egészségkárosodás megelőzhető;

–       mindenki felelős és felelősségre vonható a saját és munkatársai biztonságáért.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint a célkitűzéseink megvalósítása a társaság valamennyi dolgozójának kötelessége és egyben érdeke is.

Céljaink elérése érdekében az MSZ 28001 szabvány szerinti irányítási rendszert működtetünk.

A BIZTONSÁG AZ ELSŐ !

 

Kovács János

ügyveztő

2017.07.15